Kongres Krajowy PiS „Polska wielki projekt”. Brzeg ma swojego delegata

Wiedza i doświadczenie. Mieczysław Niedźwiedź kandydatem do Rady Miejskiej
10 maja 2016
Brzeski wątek na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości
16 lipca 2016

W ubiegłą sobotę (04.06) w Opolskim Centrum Expo odbył się Zjazd Okręgowy opolskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. W zjeździe uczestniczyło ponad 230 członków tej partii, którzy zebrali się m. in. w celu wyboru delegatów na Kongres Krajowy PiS „Polska wielki projekt”, który odbędzie się 2 lipca br. Wśród 12-stu wybranych delegatów z poparciem 90-ciu głosów znalazł się brzeżanin – Wojciech Komarzyński.

Uczestnicy Opolskiego Zjazdu Okręgowego oprócz wyboru swoich delegatów, zajęli się również i podjęli stosowne uchwały w sprawach ważnych dla regionu. W sposób jednogłośny przyjęto uchwałę popierającą ideę budowy drugiej przeprawy mostowej wraz z obwodnicą Brzegu, a także utworzenia w dawnym Gimnazjum Piastowskim Muzeum Kresów Wschodnich. „Dziękuję wszystkim, którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem. W sposób szczególny dziękuję brzeskim uczestnikom zjazdu i przyjaciołom z powiatów ościennych, bez których poparcia nie miałbym możliwości wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu” – powiedział Wojciech Komarzyński. Kongres zgodnie ze Statutem Prawa i Sprawiedliwości jest najwyższym organem władzy w partii. Do jego wyłącznych kompetencji należy m. in. powołanie i odwołanie prezesa oraz rady politycznej.