Konwencja Prawa i Sprawiedliwości

Otwarcie biura poselskiego w Brzegu
11 grudnia 2013
Nasi na Kongresie PiS-u w Warszawie
19 lutego 2014

Pod hasłem „PiS bliżej ludzi . Polska jest jedna” w sobotę 25 stycznia odbyła się konwencja, która była podsumowaniem objazdu Polski. Do 31 grudnia 2013 r. prezes Jarosław Kaczyński wraz z czołowymi parlamentarzystami PiS-u odbyli 320 spotkań w 314 powiatach, w których uczestniczyło ponad 60 tysięcy mieszkańców.

Na podsumowanie do Przysusza w woj. świętokrzyskim przyjechali przedstawiciele wszystkich powiatów. Komitet Powiatowy PiS w Brzegu reprezentowali Mieczysław Niedźwiedź i Bolesław Pustelnik. W czasie spotkania występujący mówcy reprezentujący różne dziedziny naszego życia gospodarczego i społecznego mówili m.in. o groźbie prywatyzacji lasów państwowych, o zapaści służby zdrowia, niedofinansowaniu samorządów, braku sensownej polityki prorodzinnej. Pojawił się problem energii odnawialnej, gdzie na przykładzie inwestycji w gminie Grodków pokazano zagrożenia dla mieszkańców w przypadku usytuowania wiatraków zbyt blisko budynków mieszkalnych. Głównym punktem konwencji było wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego.

„Wszyscy Polacy, niezależnie od tego w jakim regionie się urodzili, powinni mieć równe szanse i prawa. To jest fundamentalna kwestia. Nasze bogactwo to są przede wszystkim ludzie, to w ludziach jest to, co może zapewnić nam przyszłość. I wszelkie bariery rozwoju, tego indywidualnego, ale także grupowego rozwoju, godzą zarówno w jednostki, jak i w małe grupy społeczne, grupy lokalne, grupy szersze regionalne i wreszcie godzą w nasz Naród jako całość, godzą w naszą przyszłość” – mówił prezes Kaczyński. Dlatego tak ważne jest aby rozmawiać z ludźmi, wysłuchiwać tego co mają do powiedzenia i wyciągać wnioski. Podkreślał, że rozwój Polski musi obejmować wszystkie regiony, a nie tylko duże aglomeracje, bo Polska powiatowa jest tak samo ważna jak metropolitalna. Kraj cierpi na choroby, które w miastach powiatowych przebiegają ostrzej niż w dużych ośrodkach miejskich. Bezrobocie to ciągle ogromy i największy problem. Dlatego należy dążyć do zrównania szans i poziomu życia w dużych i mniejszych ośrodkach.

Polska musi się rozwijać w całości. Zagrożeniem dla Polski są błędne decyzje rządzących, nie branie pod uwagę głosu ludzi, ogromne marnotrawstwo publicznych pieniędzy np. przy budowie autostrad skutkujące upadłością wielu polskich firm budowlanych czy też niewielkie wykorzystanie środków unijnych np. na modernizację polskich kolei. Zagrożeniem jest bezmyślna prywatyzacja służby zdrowia czego przykładem jest sprzedaż szpitala w Mysłowicach, gdzie dwóch radnych PO za 150 tysięcy zł.  stało się właścicielami wartego 4,5 miliona szpitala. „Objazd po Polsce to była wyprawa do prawie dwóch trzecich Polaków, bo w mniejszych miastach, takich poniżej 50 tys. mieszkańców i na wsi mieszka sześćdziesiąt kilka procent naszych obywateli. To był wyprawa do nich, to była rozmowa z nimi. Uczciwy polityk musi rozmawiać, musi wchodzić w dialog” – podsumował Kaczyński.

Mieczysław Niedźwiedź