Mariusz Grochowski

Dziękujemy!
26 listopada 2010
Zapraszamy
10 maja 2011

Szanowni mieszkańcy Brzegu

21 listopada otrzymałem od Państwa ogromny dowód zaufania, za który serdecznie dziękuję. Przed nami druga tura wyborów burmistrza Brzegu. W najbliższą niedzielę wspólnie zadecydujemy o dalszym losie naszego miasta, nasze głosy wskażą w jakim kierunku będzie rozwijał się Brzeg. Moja wizja miasta to działalność ponad podziałami, ważny jest człowiek, ważne jest wspólne dążenie do celu jakim nasza mała ojczyzna. Pamiętajmy, że razem możemy więcej, dlatego spotkajmy się 5 grudnia w lokalach wyborczych i zmieńmy Brzeg. Zapraszam na wybory i proszę o Państwa głos.


Szanowni Mieszkańcy Brzegu!

Na początku chciałbym z całego serca podziękować wszystkim, którzy udzielili zarówno mi jak i mojemu komitetowi swojego poparcia. Przed nami jednak druga tura wyborów, w których to podejmiemy najważniejszą dla naszego miasta decyzję. Zapytacie Państwo, dlaczego chciałbym zostać Burmistrzem Brzegu? Przecież od dawna z widocznymi sukcesami pracuję zawodowo, a w wyborach samorządowych po raz drugi z największą ilością głosów wśród wszystkich kandydatów otrzymałem mandat radnego. Mówiąc najprościej kandyduję dlatego, że kocham nasze miasto, jestem kandydatem, który się tutaj urodził, tutaj mieszka i na wiele spraw nie może już dłużej bezczynnie patrzeć. Marzę o tym, by ludzie chcieli tu zostawać, żyć, pracować i odpoczywać. Chcę w końcu zacząć realizować inwestycje i przedsięwzięcia ważne z punktu widzenia każdego z Was! Swej skuteczności dowiodłem będąc dyrektorem Brzeskiego Centrum Medycznego, które w czasie mojej kadencji odnosi ogromne sukcesy. Także będąc przewodniczącym rady miasta mijającej kadencji dowiodłem, że warto mi zaufać, gdyż mimo przegranych wyborów na fotel burmistrza w 2006 roku, spełniłem większość swoich wyborczych obietnic. Dziś jako skuteczny samorządowiec i sprawny manager, mam pomysł na nasze miasto. Pomysł ten zaprezentowałem w spójnym programie zawierającym bardzo dobre założenia, a którymi są między innymi:

  • rozbudowa krytej pływalni poprzez dobudowanie 25 metrowej niecki,
  • rozwój turystyczny Brzegu poprzez budowę przystani rzecznej na Odrze,
  • systematyczna poprawa stanu mienia komunalnego,
  • skuteczniejsze utrzymywanie porządku i czystości w mieście,
  • poprawa stanu dróg i chodników,
  • działanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego i powodziowego,
  • poprawa stanu parków i zieleni miejskiej,
  • podwyższanie jakości edukacji i rozwój placówek oświatowych.

Uważam jednak, że najważniejszym będzie uczciwe, zgodne z Państwa interesem i z moim własnym sumieniem zarządzanie naszym wspólnym dobrem, któremu na imię Brzeg.

Mariusz Grochowski