Nasi na Kongresie PiS-u w Warszawie

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości
7 lutego 2014
Spotkanie z ministrem Ujazdowskim
10 kwietnia 2014

W sobotę 15 lutego br. odbyło się drugie posiedzenie IV Kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Do hali Arena na warszawskim Ursynowie przyjechało 1111 delegatów z całej Polski wśród których znaleźli się Maciej Stefański, Jerzy Wrębiak i Mieczysław Niedźwiedź reprezentujący Komitet Powiatowy PiS w Brzegu.

Głównym punktem Kongresu była prezentacja przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego Programu opartego na trzech filarach: Zdrowie – Praca – Rodzina. „Polacy mają dość systemu Tuska. Mają dość systemu arogancji władzy, lekceważenia społeczeństwa, deptania tej zasady, która jest u podstaw polskiego systemu myślenia o polityce: nic o nas bez nas”- mówił prezes Kaczyński.

Na 166 stronach zostały przedstawione propozycje zmian, które są niezbędne aby nadgonić różnice w rozwoju Polski i krajów starej Unii w tym m.in :

 • Przebudowa centrum zarządzania państwem (utworzenie m.in. Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju, odtworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)
 • Ograniczenie do dwóch kadencji pełnienie funkcji przez wójtów, burmistrzów, prezydentów (ponowne kandydowanie po przerwie trwającej jedną kadencję)
 • Modernizacja państwowych służb mundurowych w tym powstrzymanie procesu zamykania posterunków policji
 • Zwiększenie rozwoju Polski w ciągu najbliższych 15-20 lat o 2-3% wyższym od gospodarek rozwiniętych państw UE poprzez zainwestowanie ok. 1 biliona zł w polską gospodarkę. Środki pochodzić będą  z funduszy strukturalnych UE (500 mld zł.), NBP, środków spółek skarbu państwa, Europejskiego Banku Centralnego, od przedsiębiorców zachęconych do inwestowania ulgami podatkowymi.
 • Zwiększenie udziału banków krajowych w aktywach sektora bankowego
 • Ulgi dla rozpoczynających działalność gospodarczą na wzór rozwiązań brytyjskich (płacenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatków nastąpi do 18-24 miesiącach od podjęcia działalności ).
 • Wprowadzenie nowego kodeksu podatkowego 3P – podatki prorozwojowe, przejrzyste, proste.
 • Reindustrializacja Polski – odbudowanie polskiego przemysłu w długookresowej perspektywie
 • Przyspieszenie rozbudowy sieci dróg. Przygotowanie nowej ustawy o zamówieniach publicznych
 • Stymulowanie przez państwo budowy mieszkań z preferowaniem mieszkań dla średnio zarabiających i mieszkań socjalnych
 • Ochrona polskiej ziemi poprzez wspieranie zakupów przez polskich rolników. Wyrównanie dopłat bezpośrednich z innymi krajami UE
 • Polityka prorodzinna ( 500 zł. na każde dziecko dla rodzin z dwójką i więcej dzieci )
 • Wydłużenie urlopów macierzyńskich i wychowawczych
 • Utworzenie 1,2 mln miejsc pracy
 • Powrót do szkół gabinetów lekarskich i stomatologicznych
 • Wzrost wynagrodzeń pracowników
 • Likwidacja NFZ – odpowiedzialni za finansowanie świadczeń będą wojewodowie
 • Obniżenie wieku emerytalnego (kobiety 60 lat przy 20 letnim stażu ubezpieczeniowym, mężczyźni 65 lat przy 25 letnim stażu )
 • Zmiana struktury szkolnictwa (8-klasowa szkoła podstawowa, 3 letnia szkoła zawodowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 2-letnie liceum , 3 letnie technikum uzupełniające, szkoły policealne, 3-letnie szkoły specjalne)

Istotą programu jest przygotowanie Polski do okresu po roku 2020, kiedy ilość środków pomocowych UE ulegnie wyraźnemu zmniejszeniu. Należy maksymalnie wykorzystać ten czas, aby poziom życia mieszkańców Polski zbliżył się do tego jaki jest np. w Niemczech, a polska gospodarka radziła sobie z powodzeniem na rynku Unii Europejskiej

Pełny program jest dostępny na stronie www.pis-brzeg.pl

Mieczysław Niedźwiedź