Nie ustają w staraniach o drugą przeprawę mostową dla Brzegu

Starosta Maciej Stefański na spotkaniu z Prezydentem Andrzejem Dudą
15 grudnia 2016

W dalszym ciągu toczą się rozmowy dotyczące budowy dodatkowej przeprawy mostowej przez Odrę. To kluczowa inwestycja dla powiatów brzeskiego i oławskiego. Most rozładowałby ruch w Brzegu i Oławie, byłby zabezpieczeniem na wypadek klęsk żywiołowych. Miałby też strategiczne znaczenie w kwestiach militarnych.

W ubiegłym tygodniu Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Wojewoda Opolski Adrian Czubak i Radny Miejski Wojciech Komarzyński uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Delegację z Opolszczyzny przyjęli Wiceminister Marek Chodkiewicz, Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych Jarosław Waszkiewicz i szef Gabinetu Politycznego Łukasz Smółka.

Spotkanie miało również związek z lipcowymi rozmowami przeprowadzonymi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – wówczas opolską delegację wspierała również Posłanka na Sejm RP Katarzyna Czochara.

„Idziemy w dobrym kierunku i wierzę w to, że wkrótce będziemy mogli rozpocząć procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej – mówił po wizycie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa starosta Maciej Stefański. Mamy bardzo silną drużynę, która wie, że dodatkowy most przez Odrę jest kluczową inwestycją dla Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Razem walczymy o przeprawę. Przez wiele lat Brzeg był traktowany po macoszemu. Nasz głos wreszcie jest słyszalny w Warszawie”.

źródło: Starostwo Powiatowe w Brzegu www.brzeg-powiat.pl