Otwarcie biura poselskiego w Brzegu

W Brzegu będzie biuro poselskie!
17 października 2013
Konwencja Prawa i Sprawiedliwości
7 lutego 2014

W poniedziałek 9 grudnia zostało otwarte w Brzegu biuro posła na Sejm RP Sławomira Kłosowskiego. Biuro mieści się na brzeskim Rynku przy ul. Sukiennice 2 w tzw. plombie. Na otwarciu obecni byli starosta Maciej Stefański, radni wojewódzcy, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Samorządowego Porozumienia Prawicy, NSZZ Solidarność, Związku Sybiraków, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Koła Przyjaciół Radia Maryja.

Poseł Kłosowski stwierdził, że będzie pełnił dyżury w Brzegu co drugi tydzień. Chciałby pomóc w działaniach samorządów naszego powiatu, a także w sprawach naszych mieszkańców. Informując o pracach w Sejmie omówił poprawkę, którą zgłosił do projektu ustawy budżetowej państwa na 2014 r. o przeznaczenie kwoty 30 milionów zł. na rozpoczęcie prac związanych z budową drugiej przeprawy mostowej przez Odrę w Brzegu (opracowanie materiałów studyjnych, dokumentacji technicznej). Poseł liczy na poparcie tej poprawki przez innych posłów z naszego województwa. Starosta przekazał na ręce posła prośbę dotyczącą zmian ustawowych polegających na doprecyzowaniu stopnia niepełnosprawności uczniów poprzez wprowadzenie określonych kodów, które zostały opracowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Propozycja ta została poparta przez pozostałe samorządy naszego województwa. Ma to istotne znaczenie przy precyzyjnym określaniu wysokości środków subwencji oświatowej dla samorządów. W trakcie dyskusji jaka odbyła się po części oficjalnej wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Szczęsna poprosiła o interwencję w sprawie decyzji władz PKP o wykluczeniu możliwości zatrzymywania się na stacji Brzeg pociągów ekspresowych. Poseł zobowiązał się do interwencji u nowej pani wicepremier Bieńkowskiej odpowiedzialnej m.in. za transport kolejowy. Uzgodniono, że w biurze dyżury będą pełnili także członkowie Prawa i Sprawiedliwości. Plan dyżurów zostanie podany do wiadomości w najbliższym czasie.

tekst: Mieczysław Niedźwiedź – sekretarz PiS w Brzegu
foto: Leszek Tomczuk – Portal Miejski brzeg.com.pl