Spotkanie z wiceprezes PiS Beatą Szydło

Ofiarom tragedii pod Smoleńskiem
10 kwietnia 2014
Uroczyste obchody 74 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Brzegu
4 września 2014

W niedzielę 29 czerwca odbyło się spotkanie z panią poseł Prawa i Sprawiedliwości Beatą Szydło. W Sali Stropowej  brzeskiego ratusza zgromadziło się ok. 100 osób, które wysłuchały informacji na temat przede wszystkim afery podsłuchowej dotyczącej czołowych polityków Platformy Obywatelskiej.  Spotkanie odbyło się pod hasłem „Czas na zmiany” w ramach cyklu spotkań jakie parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości odbywali w powiatach.

Pani prezes przybliżyła informacje na temat rozmów ministra Bartłomieja Sienkiewicza, Sławomira Cytryckiego z prezesem NBP Markiem Belką. Pomijając skandaliczny język prowadzonych rozmów, zwracała uwagę na treść rozmowy, która wskazuje na niedopuszczalne działania naruszające konstytucję w zakresie finansowania dziury budżetowej państwa poprzez dodruk pustych pieniędzy, a wszystko po to , aby nie dopuścić PiS-u do władzy.

„Dotowanie pod stołem” to jednak nic w porównaniu z łamaniem Konstytucji RP. Art. 10 ustawy zasadniczej mówi wyraźnie: „Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Mi­nistrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały”. Okazuje się jednak, że w państwie Donalda Tuska prawa nie stanowi Sejm, lecz… szef NBP i premier, czyli przedstawiciel władzy wykonawczej

Przypomniała, że w czasie rozmowy w restauracji „Sowa i przyjaciele” pojawił się wątek afery Amber Gold w wyniku, której tysiące ludzi straciło swoje oszczędności.  Donald Tusk już wiele miesięcy przed wybuchem afery wiedział, że Amber Gold to piramida finansowa. Ostrze­gał go przed tym Marek Belka.

W tej właśnie sytuacji warto sobie przypomnieć, co premier Donald Tusk mówił dwa lata temu podczas wy­stąpienia w Sejmie. Szef PO odniósł się wówczas do zarzutów, że nie ostrzegł publicznie ludzi przed oszustwem.

Stwierdził wówczas, że „Premier polskiego rządu, mając nawet dość dużą władzę polityczną, nie ma możliwo­ści, nie ma prawa i nie powinien ingerować w decyzje ludzkie wtedy, kiedy ludzie chcą lokować swoje oszczęd­ności, kapitały, nadzieje”.

Te słowa oburzały już w sierpniu 2012 r. Teraz – po ujawnieniu słów Marka Belki, który infor­mował Tuska, że Amber Gold to piramida finansowa – zachowanie premiera trzeba uznać za jeszcze bardziej skandaliczne.

Pani poseł zwracała uwagę na działania rządzących, którzy cały wysiłek kierują na działania związane z wykryciem autorów nagrań zamiast koncentrować energię na analizę rozmów, które naruszają prawo.

W drugiej części spotkania uczestnicy zadawali pytania dotyczące zarówno spraw związanych z aferą podsłuchową jak również z bieżącymi. Pytano także o propozycje działań Prawa i Sprawiedliwości dotyczące wieku emerytalnego, oświaty, najbliższych wyborów samorządowych, konieczności połączenia ugrupowań prawicowych.

W imieniu Komitetu Powiatowego PiS Maciej Stefański,  Mieczysław Niedźwiedź, Jerzy Wrębiak, Wojciech Komarzyński podziękowali pani poseł za wizytę w Brzegu życząc sukcesów w działalności politycznej i zapraszając na kolejne spotkanie w Brzegu.

Mieczysław Niedźwiedź