Stanowisko w sprawie cen za wywóz odpadów

Brzeżanie na Kongresie PiS-u w Sosnowcu
4 lipca 2013
Wnioski budżetowe Klubu Radnych PiS
7 października 2013

Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość nie wyrażają zgody na drastyczną podwyżkę cen za odpady komunalne w proponowanych wysokościach. Sytuacja materialna większości mieszkańców Brzegu jest bardzo trudna. Ogromne bezrobocie w naszym powiecie wynoszące ponad 23% przekłada się na sytuację finansową brzeskich rodzin. Ustawa „śmieciowa” zaproponowana przez rząd narzuca na mieszkańców dodatkowe obciążenia.

Jest to o tyle niezrozumiałe w sytuacji kiedy np. ewentualnych zmian Zakład Gospodarki Odpadami w miejscowości Gać, jeden z najnowocześniejszych w Europie, wybudowany z pieniędzy m.in. Gminy Brzeg prowadzi pełną segregację odpadów i w efekcie końcowym zapewnia już obecnie realizację wymagań stawianych gminie przez ustawę.

Zaproponowane stawki w uchwale z lutego br. (10, 20, 30, 31 zł) poprzedzone były długimi dyskusjami radnych na kilku sesjach. Ich wysokość była konsultowana zarówno z pełnomocnikiem, jakim był prezes ZGO Sp. z o.o. w Gać, którego pod swoją nieobecność wyznaczył burmistrz Brzegu jak również z prezesem ZHK Sp. z o.o. w Brzegu. W tej sytuacji zaproponowana przez jedynego oferenta jakim jest ZHK Sp. z o.o. oferta w sposób niezrozumiały wyraźnie odbiega od stawek wynikających z obowiązującej uchwały Rady Miejskiej. Dla przykładu oferta złożona przez ZHK w Gminie Lubsza przy wywozie segregowanych odpadów co 2 tygodnie wynosi 5,42 zł. na mieszkańca czyli 10,82 zł. przy wywozie co tydzień. Dla Brzegu ta oferta wynosi 13,5 zł. na mieszkańca. Dlaczego w Lubszy opłaca się odbierać odpady za 10,82 zł. a w Brzegu miejska spółka proponuje 13,5 zł ?

W sytuacji braku możliwości finansowych na podpisanie umowy przez Gminę Brzeg ze spółką komunalną jaką jest Zakład Higieny Komunalnej, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wnioskuje do burmistrza Brzegu o unieważnienie przetargu i ponowne jego ogłoszenie w oparciu o możliwości budżetowe wynikające zarówno uchwały przyjętej przez Radę w dniu 15 lutego 2013 r. jak również z ewentualnych decyzji radnych podjętych na bieżącej sesji. Wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowej segregacji odpadów, jak to się dzieje obecnie, obejmującej plastyk, makulaturę, metal co wpłynie na obniżenie ceny odbieranych odpadów. Dbając o budżet miasta należy mieć na uwadze także dobro mieszkańców Brzegu.

Mieczysław Niedźwiedź – przewodniczący Klubu
Maria Ciż
Mariusz Grochowski
Jacek Juchniewicz
Wojciech Komarzyński
Janusz Żebrowski