Wnioski budżetowe Klubu Radnych PiS

Stanowisko w sprawie cen za wywóz odpadów
20 sierpnia 2013
W Brzegu będzie biuro poselskie!
17 października 2013

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej Brzegu pod koniec września bieżącego roku złożył wnioski do budżetu na 2014 rok. Wśród propozycji radnych PiS znalazły się takie zadania, których konieczność realizacji najczęściej zgłaszali mieszkańcy Brzegu. Radni biorąc pod uwagę także możliwości finansowe naszego miasta zgłosili następujące propozycje.

 

1. Przebudowa ul. Słowiańskiej w Brzegu

Przebudowa ul. Słowiańskiej wraz z budową miejsc parkingowych zapewni większą płynność ruchu samochodowego, pieszego, a przede wszystkim zapewni dodatkowe miejsca parkingowe dla klientów Urzędu Miasta oraz mieszkańcom.

Koszt : 2.000.000 zł.

2. Przebudowa drogi wewnętrznej i terenu placu manewrowego przy ul. Piastowskiej w Brzegu

Droga i teren placu znajduje się w ciągu komunikacyjnym łączącym ul. Piastowską z terenem targowiska. Stan nawierzchni (liczne dziury, kałuże po opadach deszczu) utrudniają zarówno ruch pieszy jak również samochodowy na tym obszarze.

Koszt: 520.000 zł.

3. Budowa w rynku fontanny z usytuowaniem rzeźby Grupy Trytona.

W trakcie spotkań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w na obszarze starego miasta zgłaszane były propozycje uatrakcyjnienia rynku poprzez usytuowanie w nim, wzorem innych miast, fontanny co może wpłynąć na zwiększoną ilość mieszkańców, turystów odwiedzających centrum miasta. Wpłynie to w sposób bezpośredni na ilość klientów sklepów i ich obrotów, spowoduje ożywienie handlu, a tym samym przełoży się na wpływy do budżetu miasta.

Koszt: 400.000 zł.

4. Remont drogi dojściowej do budynku przy ul. Zakonnic 13

Mieszkańcy zgłaszają konieczność remontu drogi dojściowej do budynku od 2005 r. Jest jedyne wejście do budynku. Stan terenu (dziury w nawierzchni, kałuże) utrudnia życie mieszkańcom.

Koszt: 100.000 zł.

5. Przebudowa chodnika wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Jerzego II Piasta w Brzegu.

Stan chodnika po stronie, gdzie parkują samochody jest bardzo zły i utrudnia korzystanie z niego mieszkańcom. W trakcie realizacji zadania należy dokonać oznakowania miejsc przewidzianych dla parkowania samochodów w sposób zapewniający właściwą szerokość przejścia dla pieszych.

Koszt: 300.000 zł.

6. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom wypoczywającym nad rzeką Odrą poprzez zlecenie organizacji patroli Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Brzeg jest miastem, przez które przebiega rzeka Odra. Mieszkańcy często traktują rzekę, jako miejsce do zażywania letnich kąpieli, co jest niestety obarczone znacznym niebezpieczeństwem. Ponadto w Brzegu istnieje przystań rzeczna, która przyciąga na brzeski odcinek Odry miłośników sportów wodnych. Wobec tego istnieje potrzeba zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa poprzez zlecenie w okresie letnim organizacji patroli wodnych działającego na terenie naszego miasta Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Szacunkowy koszt zadania to 5.000 zł.

7. Organizacja pobytu w żłobku dla dzieci mieszkających na terenie Brzegu.

W Brzegu wciąż istnieje deficyt miejsc w żłobku publicznym. Rodzice chcąc podjąć pracę są zmuszeni do ponoszenia ogromnych obciążeń finansowych wynikających z konieczności zapewnienia im zastępczej opieki nad dzieckiem. Wobec tego istnieje pilna potrzeba wsparcia finansowego niepublicznych żłobków na terenie miasta, aby realizowały one w imieniu gminy jej zadanie własne.

Szacunkowy koszt zadania to ok. 100.000 zł.

8. Zwiększenie środków na rozwój sportu w Brzegu

Sport jest niezmiernie istotnym warunkiem wpływającym na zdrowie mieszkańców. Stowarzyszenia, kluby sportowe mają pozytywny wpływ także na zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży. Wyniki sportowe brzeskich drużyn uzasadniają zwiększenie nakładów na sport.

Zwiększenie nakładów o 100.000 zł.