Kandydaci do Rady Miejskiej – Okręg nr 1

MARIA CIŻ


MARIA CIŻ – DŁUGOLETNIA NAUCZYCIELKA HISTORII W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 I PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 ORAZ DZIAŁACZ „SOLIDARONOŚCI” NAUCZYCIELSKIEJ.

ANDRZEJ WITKOWSKI


ANDRZEJ WITKOWSKI - MGR INŻ. NAUCZYCIEL, MUZYK INSTRUMENTALISTA, MĄŻ OJCIEC I DZIADEK PIELĘGNUJĄCY WARTOŚCI RODZINNE, MIŁOŚNIK ZWIERZĄT.

BARBARA SUZANOWICZ


BARBARA SUZANOWICZ – LEKARZ. ZATRUDNIONA NA ODDZIALE LARYNGOLOGII W BRZESKIM CENTRUM MEDYCZNYM W BRZEGU. CZŁONEK OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W OPOLU I PRZEWODNICZĄCA IZBY LEKARSKIEJ W BRZEGU.

WOJCIECH KOMARZYŃSKI


WOJCIECH KOMARZYŃSKI – STUDENT, PRACOWNIK ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, CZŁONEK AKCJI KATOLICKIEJ, OD LAT ZAANGAŻOWANY W LOKALNĄ DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ. www.wojciechkomarzynski.pl

HENRYK POCZEREWSKI


HENRYK POCZEREWSKI – TECHNIK BUDOWLANY. DŁUGOLETNI PRACOWNIK PBRoL W BRZEGU, KIEROWNIK BUDÓW, W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM I DOLNOŚLĄSKIM. ŻONATY, 2 SYNÓW.

AGNIESZKA STROJEC


AGNIESZKA STROJEC – TECHNIK ODZIEŻOWY. DŁUGOLETNI PRACOWNIK DUŻEJ FIRMY NA STANOWISKU TRENERA ZAKŁADOWEGO. OBECNIE PRYWATNY PRZEDSIĘBIORCA.

ZENON ZAJĄCZKOWSKI


ZENON ZAJĄCZKOWSKI – BYŁY PIŁKARZ MZKS STAL BRZEG III LIGA, BYŁY REPREZENTANT POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ MŁODZIEŻOWEJ. WSPÓŁZAŁOŻYCIEL WKS STAL BRZEG.

JAN MOJAK


JAN MOJAK – KIEROWNIK HALI TARGOWEJ, DZIAŁACZ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. CHCE DZIAŁAĆ NA RZECZ NAJUBOŻSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

ANDRZEJ BALICKI


ANDRZEJ BALICKI – LAT 45. ŻONATY. TECHNIK TECHNOLOG ŻYWNOŚCI.