Kandydaci do Rady Miejskiej – Okręg nr 3

MARIUSZ GROCHOWSKI


MARIUSZ GROCHOWSKI – LAT 43. DYREKTOR BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA BRZEGU. ABSOLWENT AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU. POMYSŁODAWCA I TWÓRCA SYSTEMU SZKOLENIA PIŁKARSKIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W BRZEGU.

ANDRZEJ MIELNIK


ANDRZEJ MIELNIK – LAT 49. ŻONATY, 3 DZIECI. DYREKTOR ZAKŁADU BARTLING POLSKA

HENRYKA STANKIEWICZ


HENRYKA STANKIEWICZ – LAT 48. MAMA DOROSŁEJ CÓRKI. DŁUGOLETNI PRACOWNIK ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH INSPEKTORAT W BRZEGU.

ROBERT NOWAKOWSKI


ROBERT NOWAKOWSKI – LAT 32, KAWALER, ZAMIESZKAŁY W BRZEGU, NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BRZEGU. TRENER GRUP MŁODZIEŻOWYCH „STALI” BRZEG

JANINA GÓRAL


JANINA GÓRAL – LAT 70. URODZONA W PRZEMYŚLANACH WOJ. LWÓW. WYKSZTAŁCENIE: TECHNIK EKONOMISTA, AKTUALNIE NA EMERYTURZE. W LATACH 1951-1956 PRZEBYWAŁA NA DEPORTACJI W ZSRR NA SYBERII, SKARBNIK I CZŁONEK ZARZĄDU ZW. SYBIRAKÓW W BRZEGU.

HENRYK JAROS


HENRYK JAROS – LAT 53. WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE TECHNICZNE O KIERUNKU SAMOCHODOWYM, AKTUALNIE PRACUJĘ JAKO MECHANIK DIAGNOSTA W STACJI KONTROLI POJAZDÓW.

EUGENIUSZ KROCZAK


EUGENIUSZ KROCZAK – LAT 62. MGR EKONOMII, EMERYT. PREZES AKCJI KATOLICKIEJ PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. WYKSZTAŁCENIEM I UMIEJĘTNOŚCIAMI CHCĘ SŁUŻYĆ INNYM.

ELŻBIETA BORYCZKO


ELŻBIETA BORYCZKO – MĘŻATKA ZAMIESZKAŁA W BRZEGU Z WYKSZTAŁCENIA EKONOMISTA OBECNIE EMERYTKA.

MIROSŁAW JABCZYK


MIROSŁAW JABCZYK – LAT 52. ŻONATY, DWOJE DZIECI. OBECNIE PRACOWNIK PPHU PIM.