Kandydaci do Rady Powiatu – Okręg nr 2

KLEMENS JAKUBOWSKI


KLEMENS JAKUBOWSKI – LAT 59. ROLNIK I WŁAŚCICIEL ZAKŁADU MIĘSNEGO „JAKUB” W LUBSZY. OD TRZECH KADENCJI RADNY POWIATU BRZESKIEGO. ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SKUTECZNIE WYKORZYSTUJĘ W PRACY SAMORZĄDOWEJ.

DARIUSZ ILÓW


DARIUSZ ILÓW – LAT 44. ŻONATY, DWOJE DZIECI, WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE, ABSOLWENT AWF WROCŁAW, WICEDYREKTOR ZS NR 1 Z ODDZ. SPORTOWYMI W BRZEGU. WIELOLETNI DZIAŁACZ SPORTOWY LSZ I SZS, DOBRY ORGANIZATOR, MEDALISTA POLSKI, EUROPY I ŚWIATA W SPORTACH SIŁOWYCH.

MAREK POCENTEK


MAREK POCENTEK – LAT 56. ŻONATY, EMERYTOWANY NAUCZYCIEL.

JACEK JASTRZĘBSKI


JACEK JASTRZĘBSKI – LAT 38. LEKARZ

MIŁOSZ ŚWIERK


MIŁOSZ ŚWIERK – LAT 41. ABSOLWENT UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA. DZIAŁACZ HARCERSKI. OBECNIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

SZYMON JACHEĆ


SZYMON JACHEĆ – LAT 27. WYKSZTAŁCENIE ZAWODOWE, INTERESUJE SIĘ OCHRONĄ ŚRODOWISKA.

MAREK OWSIAK


MAREK OWSIAK – LAT 39. PRZEDSIĘBIORCA PRYWATNY.