Kandydaci do Sejmiku Województwa

Dariusz Byczkowski


Jestem radnym Sejmiku Województwa Opolskiego (kadencja 2006-2010). Jako radny pracuję w Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Rekreacji, a także w Komisji Rewizyjnej, której jestem przewodniczącym. Przez ostatnie lata aktywnie wspierałem takie inwestycje i projekty, jak m.in.: budowa nowoczesnego stadionu w Brzegu, budowa hal sportowych w Lubszy i Mąkoszycach, budowa drogi dojazdowej do A4, łączącej Łukowice Brzeskie, Bierzów z autostradą, znajdującą się na terenie województwa dolnośląskiego. Poprzez interpelacje i swoją działalność radnego doprowadziłem wraz z innymi radnymi do przywrócenia zlikwidowanych połączeń kolejowych: Biskupice Oławskie – Opole oraz Brzeg – Nysa. Wspierałem także niezmiernie ważne dla naszego regionu hydroprojekty: rewitalizację Jezior Turawskich, ochronę wód zlewni wody pitnej do województwa opolskiego – TRIAS OPOLSKI oraz zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych – Lewin Brzeski, Jezioro Nyskie. Przeciwstawiałem się (skutecznie) likwidacji szpitali w Kup, Pokoju oraz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Suchym Borze. Obecnie pracuję nad wyjaśnieniem powodów wadliwego działania zbiornika retencyjnego i tamy we Włodzieninie – które mają strategiczne znaczenie dla sytuacji powodziowej na południu naszego województwa. Czynnie wspieram inwestycje mające na celu poprawienie ciągów komunikacyjnych naszego województwa, bez których województwo opolskie jest mało atrakcyjne dla inwestorów, np. węzeł komunikacyjny Pruszków – Opole czy obwodnica Niemodlin – Nysa, łącząca południe naszego województwa z Czechami. Od początku tej kadencji za priorytetową uznałem walkę z tzw. „Półksiężycem Biedy” (powiaty: nyski, brzeski, namysłowski, określone w „Strategii Rozwoju Województwa” symbolem C − tereny rolnicze). Jestem przekonany, że należy się stanowczo przeciwstawić temu podziałowi. Likwidacja tego podziału jest możliwa jedynie poprzez lokowanie w tych rejonach inwestycji oraz większej ilości środków finansowych. Jako radny Rady Miejskiej w Brzegu w latach 1998-2002 (członek Zarządu Miasta Brzegu) oraz w latach 2002-2006 (przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji) miałem swój udział w wielu osiągnięciach Miasta, np.: rewitalizacja Starówki, oddanie drugiego etapu krytej pływalni, oddanie wysypiska odpadów komunalnych we wsi Gać – powołanie związku INWESTKOM, projekt ISPA – regulacja rzeki Odry, kanalizacja oraz oczyszczalnia ścieków, remonty wielu szkół i przedszkoli.

Krzysztof Konik


Krzysztof Konik - lat 46, wykształcenie wyższe, pracownik samorządowy / www.krzysztofkonik.pl Doświadczony i kompetentny działacz samorządowy. Funkcjonujący w samorządzie terytorialnym od 1994 roku; jako radny miasta i gminy, następnie Burmistrz Otmuchowa, a obecnie jako Sekretarz Powiatu Brzeskiego. Znający doskonale mechanizmy funkcjonowania samorządu, zawsze stawiający na efektywność i skuteczność w wykonywaniu podejmowanych przedsięwzięć, nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Obecnie student prestiżowych studiów ekonomicznych dla menedżerów - Master of Business Administration - Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu / Franklin Uniwersity USA.  Jest osobą ambitną, komunikatywną, otwartą na współpracę. Lubi podróżować i czytać książki. - "Jestem mieszkańcem powiatu nyskiego. Znam problemy i oczekiwania mieszkańców powiatu nyskiego. Pracuję zawodowo w powiecie brzeskim. Dostrzegam i utożsamiam się z potrzebami mieszkańców powiatu brzeskiego. Chcę wypełniać funkcję radnego sejmiku na rzecz każdej gminy obu powiatów, w ścisłym porozumieniu z wójtami, burmistrzami, starostami, sołtysami i stowarzyszeniami, które funkcjonują na obszarach wiejskich i w miastach obu naszych powiatów. Będę partnerem w ubieganiu się o środki finansowe będące w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego. Będę zmierzał również do jednakowego traktowania przez Marszałka Województwa wszystkich powiatów naszego regionu, tak, by powiat brzeski i nyski mógł korzystać ze środków regionalnych na równi z pozostałymi powiatami."

Marek Zwierzyński


Mam 35 lat. Żona Agnieszka. Syn Mateusz 10 lat, córka Dominika 9 lat uczą się w szkole podstawowej nr 5 w Brzegu. Ukończyłem administrację na Uniwersytecie Opolskim o specjalności:  administracja w systemie prawa europejskiego. Ponadto ukończyłem studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej kierunek: Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji. Obecnie studiuję na kierunku Master of Business Administration. Pracowałem min. w Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać, gdzie zajmowałem się prowadzeniem biura związku międzygminnego, edukacją ekologiczną i inwestycjami. Ostatnie lata to praca w Zakładzie Obsługi Urzędu Wojewódzkiego. Nowe doświadczenia w zarządzaniu dużym (90 osobowym) zespołem ludzkim. Od 2006 roku jestem radnym Rady Miejskiej w Brzegu. Jestem Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Jestem także przedstawicielem Rady Miejskiej do Zgromadzenia Związku „EKOGOK”. Od 2008 roku jestem Przewodniczącym Rady Szkoły Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Brzegu a także członkiem Zespołu ds. sportu, która działa przy Burmistrzu Miasta Brzeg. Działam także w stowarzyszeniu kolekcjonerów we Wrocławiu. Od 2003 roku jestem członkiem stowarzyszenia BTP Stal Brzeg, najpierw jako członek zarządu potem sekretarz klubu. Od kiedy pamiętam wędkuję. Ostatnie lata to nacisk na karpiarstwo. Od 5 lat uprawiam amatorsko badmintona. Zbieram polskie karty telefoniczne. Interesuję się sportem, a dyscypliny takie jak piłka ręczna, którą kiedyś uprawiałem zawsze ma miejsce w moim sercu.