Kandydaci do Rady Powiatu – Okręg nr 2

KLEMENS JAKUBOWSKI


KLEMENS JAKUBOWSKI – ROLNIK I WŁAŚCICIEL ZAKŁADU MIĘSNEGO „JAKUB” W LUBSZY. RADNY POWIATU BRZESKIEGO WIELU KADENCJI. ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SKUTECZNIE WYKORZYSTUJE W PRACY SAMORZĄDOWEJ

DARIUSZ TADEUSZ ILÓW


DARIUSZ TADEUSZ ILÓW - KOMPETENCJA, INICJATYWA, DZIAŁANIE - WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BRZEGU, DZIAŁACZ SPOŁECZNY I SPORTOWY W 2014 ROKU OTRZYMAŁ HONOROWĄ ODZNAKĘ "ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO"

ARKADIUSZ MAJEWSKI


ARKADIUSZ MAJEWSKI - DOBRY GOSPODARZ, AKTYWNY PRZEDSIĘBIORCA, CZŁONEK GMINNEGO ZARZĄDU OSP, WSPÓŁWŁAŚCICIEL FIRMY BUDOWLANEJ "DACH OD A DO Z", DZIAŁACZ SPOŁECZNY SOŁTYS W BŁOTACH 17 LETNI STAŻ, RADNY POWIATU BRZESKIEGO

JANINA WCISŁO


JANINA WCISŁO - NAUCZYCIELKA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH, W LATACH 2010 - 2014 PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY LUBSZA

ANNA MUSZCZYŃSKA


  ANNA MUSZCZYŃSKA – PREZES TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KRZYŻOWIC, DZIAŁACZKA SPOŁECZNA, REALIZATORKA WIELU PROJEKTÓW UNIJNYCH NA TERENIE GMINY OLSZANKA

JOANNA DĘBSKA


  JOANNA DĘBSKA - NAUCZYCIELKA JĘZYKA POLSKIEGO, HUMANISTKA W PRACY I W ŻYCIU

ZOFIA KOWALCZYK


  ZOFIA KOWALCZYK – SPECJALISTKA PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO, OD 35 LAT PRACUJE NA ODDZIALE NOWORODKÓW W BRZEGU

JÓZEF HRYNCZYSZYN


  JÓZEF HRYNCZYSZYN – DŁUGOLETNI CZŁONEK ZARZĄDU OZPN ORAZ PREZES PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W BRZEGU, DZIAŁACZ SPOŁECZNO-SPORTOWY PROMUJĄCY GMINĘ LUBSZA

MARIOLA KOKOCIŃSKA


  MARIOLA KOKOCIŃSKA - MĘŻATKA, MAMA 5 LETNIEJ CÓRECZKI, PRACOWNIK PWiK W BRZEGU SP. Z O.O. ABSOLWENTKA WSZiB W POZNANIU, CZŁONEK NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" PRZY PWiK W BRZEGU SP. Z O.O.

JACEK JASTRZĘBSKI


  JACEK JASTRZĘBSKI – LEKARZ