Kandydaci do Rady Powiatu – Okręg nr 4

ADAM DZIASEK


ADAM DZIASEK - NAUCZYCIEL W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W LEWINIE BRZESKIM, MENEDŻER SPORTU I TURYSTYKI, TRENER DZIECI W KLUBIE SPORTOWYM KS"OLIMPIA", ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY, CZŁONEK ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

WŁADYSŁAW BACAJEWSKI


WŁADYSŁAW BACAJEWSKI – EMERYTOWANY NAUCZYCIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁOSIOWIE, BYŁY RADNY GMINY LEWIN BRZESKI, BYŁY TRENER I PREZES „POGONI” ŁOSIÓW

KRYSTYNA SZMONDROWSKA


KRYSTYNA SZMONDROWSKA – SOŁTYS SKOROGOSZCZY OD 2006 ROKU, DZIAŁACZKA SPOŁECZNA, WOLONTARIUSZKA W PARAFIALNYM ZESPOLE "CARITAS", MATKA TRÓJKI DZIECI

ELŻBIETA SZEWCZUK


ELŻBIETA SZEWCZUK - AKTYWNA DZIAŁACZKA SPOŁECZNA - CZŁONEK TRL "ZIELONY MOST", SEKRETARZ W SOŁECTWIE - STANOWCZA, DĄŻĄCA DO CELU

RYSZARD GWOZDEK


RYSZARD GWOZDEK – LAT 53, ŻONATY TROJE DZIECI, WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE, PRACUJE W FIRMIE GAZOWNICZEJ

ALICJA MAZUR


ALICJA MAZUR - LAT 49, FARMACEUTA, ZAANGAŻOWANA W KRZEWIENIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ, JAKO MATKA AKTYWNIE WSPÓŁPRACUJĄCA Z PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI