Kandydaci do Sejmiku Województwa

Dariusz Byczkowski


Nazywam się Dariusz Byczkowski, mam 48 lat, wspaniała żonę Wiesię i dwie dorosłe córki Ole i Kasie. Od 8 lat dzięki Państwa poparciu sprawuję mandat Radnego Województwa Opolskiego pełniąc funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Od kilkunastu lat aktywnie działam na różnych szczeblach samorządu terytorialnego - miedzy innymi jako członek Zarządu Miasta Brzegu. Jestem członkiem NSZZ ,,Solidarność’’, WOPR i innych stowarzyszeń. Od 1999 roku sprawuje funkcję Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Brzegu. Oprócz działalności społeczno – politycznej moimi pasjami są: muzyka, literatura, historia, pływanie. W SWOJEJ PRACY STARAM SIĘ DOSTRZEGAĆ LUDZI I ICH PROBLEMY. SŁUŻBĘ DLA MOJEGO REGIONU TRAKTUJĘ JAKO HONOR I OBOWIĄZEK! Przez ostatnie lata aktywnie wspierałem takie inwestycje i projekty, jak m.in.: budowa nowoczesnego stadionu w Brzegu, budowa hal sportowych w Lubszy i Mąkoszycach, budowa drogi dojazdowej do A4, łączącej Łukowice Brzeskie, Bierzów z autostradą. Poprzez interpelacje i swoją działalność radnego doprowadziłem wraz z innymi radnymi do przywrócenia zlikwidowanych połączeń kolejowych: Biskupice Oławskie – Opole oraz Brzeg – Nysa. Wspierałem także niezmiernie ważne dla naszego regionu hydroprojekty: rewitalizację Jezior Turawskich, ochronę wód zlewni wody pitnej do województwa opolskiego, oraz zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych – Lewin Brzeski, Jezioro Nyskie. Skutecznie przeciwstawiałem się likwidacji szpitali w Kup, Pokoju oraz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Suchym Borze. Czynnie wspieram inwestycje mające na celu poprawienie ciągów komunikacyjnych naszego województwa, bez których województwo opolskie jest mało atrakcyjne dla inwestorów, np. węzeł komunikacyjny Pruszków – Opole czy obwodnica Niemodlin – Nysa, łącząca południe naszego województwa z Czechami. Od początku tej kadencji za priorytetową uznałem walkę z tzw. „Półksiężycem Biedy” (powiaty: nyski, brzeski, namysłowski, określone w „Strategii Rozwoju Województwa” symbolem C − tereny rolnicze). Jako radny Rady Miejskiej w Brzegu w latach 1998-2002 (członek Zarządu Miasta Brzegu) oraz w latach 2002-2006 (przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji) miałem swój udział w wielu osiągnięciach Miasta, np.: rewitalizacja Starówki, oddanie drugiego etapu krytej pływalni, oddanie wysypiska odpadów komunalnych we wsi Gać – powołanie związku INWESTKOM, projekt ISPA – regulacja rzeki Odry, kanalizacja oraz oczyszczalnia ścieków, remonty wielu szkół i przedszkoli.