Wybory w brzeskim PiS-ie

Obchody II rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Brzegu
24 kwietnia 2012
5 dni wojny w Brzegu
11 grudnia 2012

W ubiegłym tygodniu odbyły się wybory władz powiatowych brzeskiego PiS. W wyniku tajnego głosowania do Zarządu Komitetu zostało wybranych 7 osób tj.: Dariusz Byczkowski, Mariusz Grochowski, Janina Góral, Wojciech Komarzyński, Mieczysław Niedźwiedź, Tomasz Róża, Maciej Stefański.

Spośród członków Zarządu w tajnym głosowaniu wszyscy zebrani na przewodniczącego wybrali Macieja Stefańskiego.

W najbliższym czasie na wniosek prezesa Zarządu Okręgowego w Opolu zostanie zwołane pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Komitetu PiS w Brzegu, na którym zostaną wybrani skarbnik i sekretarz. W dyskusji przewodniczący Maciej Stefański przedstawił działania jakie były podejmowane przez Zarząd w poprzedniej kadencji. Brzeska struktura należy do największych w województwie opolskim. W Zarządzie Okręgowym jest m.in. 4 przedstawicieli Powiatu Brzeskiego. Należy przypomnieć, że z list PiS-u do władz samorządowych mandat uzyskało 14 radnych (Sejmik Województwa Opolskiego – 2 radnych, Rada Powiatu Brzeskiego – 6 radnych, Rada Miejska Brzegu – 6 radnych ). Uczestniczący w wyborach podjęli uchwałę, w której apelują o podjęcie dalszych działań, które mają doprowadzić do budowy w Brzegu drugiej przeprawy mostowej przez Odrę.

Mieczysław Niedźwiedź