Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości

Relacja z Sejmiku Województwa Opolskiego
21 marca 2012
Brzeski samorząd ws. wolności mediów
3 kwietnia 2012

W ubiegłą niedzielę, miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla opolskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. W piękne słoneczne południe, w hotelu Festiwal w Opolu, rozpoczął się Okręgowy Zjazd Opolskich Struktur PiS. – To słońce Prawa i Sprawiedliwości – mówił przed rozpoczęciem Zjazdu, szef brzeskich struktur Maciej Stefańśki.

Zjazd rozpoczął się uroczystym odśpiewaniem Hymnu Państwowego i transmisją przemówienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który dziękując wszystkim za obecność i lojalność wobec partii życzył owocnych obrad. Życzenia się spełniły i obrady faktycznie były bardzo owocne. W pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów Prezesa i Zarządu Opolskich Struktur PiS.

Prezesem został poseł na Sejm, Sławomir Kłosowski. Do dwudziestoosobowego Zarządu została wybrana mocna reprezentacja z Powiatu Brzeskiego – Maciej Stefański, Dariusz Byczkowski, Mieczysław Niedźwiedź i Wojciech Komarzyński. W czasie Zjazdu przyjęto również Uchwały w ważnych sprawach społecznych. Pierwsza została przygotowana i przedstawiona przez zespół Dariusza Byczkowskiego, a dotyczyła wyludnienia, degradacji i gospodarczego cofania się Województwa Opolskiego. Drugą Uchwałą delegaci zobowiązali władze PiS do powołania Fundacji, działającej na rzecz rozwoju gospodarczego Opolszczyzny. Trzecia Uchwała dotyczyła przyszłości oświaty i stale obcinanych subwencji oświatowych dla samorządów. Kolejną Uchwałę przedstawił zespół Wojciecha Komarzyńskiego, a dotyczyła ona wykluczenia Fundacji Lux Veritatis w procesie przydzielania koncesji na nadawanie cyfrowe i związanej z tym dyskryminacji dwóch milionów Polaków, w tym także mieszkańców Opolszczyzny. Ostatnia Uchwała dotyczyła powołania zespołu eksperckiego działającego na rzecz rozwoju Opolszczyzny.

Wojciech Komarzyński